سفارش تبلیغ
سرور مجازی ‌هاست ایران
سایه
درباره



سایه


عاطفه
زندگی کسالت بار نیست، کسالت در مردمی است که از پشت عینکهای تیره نگاه میکنند...
لیست یادداشت‌ها